Baner
O nas

W ZAKRESIE KADR I PŁAC SWIADCZYMY MIEDZY INNYMI NASTEPUJACE USŁUGI:

Sporządzanie list płac
Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.)
Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych
Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych
Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS, obsługa dofinansowań PFRON
Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)