Baner
O nas

W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZE BIURO RACHUNKOWE USŁUG KSIĘGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w tym :

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
Kontrola należności i zobowiązań
Monitoring i przygotowywanie płatności
Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego , karty podatkowej