Baner
O nas

W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZE BIURO RACHUNKOWE USŁUG KSIĘGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prowadzenie księgi głównej, w tym:
Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
Sporządzanie planów amortyzacyjnych
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
Kontrola należności i zobowiązań
Monitoring i przygotowywanie płatności
Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
Rozliczania kosztów
Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Usługi doradcze z zakresu księgowości biznesowej obejmują tradycyjną księgowość w tym tygodniowe, miesięczne i roczne raporty finansowe, księgi przychodów i rozchodów, ogólne księgi, podatki, pośrednictwo z bankiem, doradztwo, itp.