Baner
O nas

DORADZTWO KSIEGOWE I GOSPODARCZE W ZAKRESIE:

Spraw pracowniczych, przetargowych, umów cywilno-prawnych
Analizy finansowe
Budżety, biznesplany
Wnioski kredytowe
Monitoring i windykacja należności
Przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji wraz z wymaganymi instrukcjami
Zakładania działalności gospodarczej
Opracowywania zakładowego planu kont
Opracowywania polityki rachunkowości
Wyprowadzania zaległości w ewidencjach
Przekształcenia podmiotów gospodarczych
Obsługa organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i rozliczania projektów z dofinansowanie